Gynekolog Hans-Göran Hagström och sjuksköterska Catharina Hålsjö hälsar dig som patient välkommen att boka tid hos oss.

Hos oss kan du söka för alla gynekologiska besvär.

Bästa patient ! Med anledning av coronavirus gäller följande :
Du som insjuknar med luftvägssymtom som halsont, snuva, hosta med eller utan feber uppmanas att isolera dig i hemmet i största möjliga mån. Iaktta detta tills du har varit symtomfri i 48 timmar. Har du ett bokat besök ska du inte komma på det om du blir det minsta sjuk, avanmäl dig via telefon eller e-post - se Kontakta oss.

Vi utreder och behandlar:

  • Cellförändringar, blödningsrubbning, smärtor och klimakteriebesvär
  • Hormonrubbningar och barnlöshet
  • Vi utför infertilitetsbehandlingar som s.k. distansstimulerare till ett flertal IVF-kliniker
  • Mindre operativa ingrepp utförs och vid behov av andra typer av  eventuell kirurgi har vi ett utvecklat samarbete med flera sjukhuskliniker
 

Ny biobankslag 2023

Vissa prov sparas - När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank.
Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177.se och biobanksverige.se